Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.ápr.23.

Örömhír 2.

 

Örömhír I.

 

2018.ápr.7.

 

JóIsten irányit - Dr. Czeke András előadása II. rész

 

 

 

 

 

JóIsten irányít - Dr. Czeke András előadása I. rész

 

 

2018.ápr.1.

2018.03.29 - Szemléletváltás - Húsvét - Pap Gábor

 

2018.márc.28.

Rendszerváltó nagygyűlés Budapesten

 

2018.márc.22.

ÉBREDJ MAGYAR!

 

 

 

AZ ÉBRESZTŐ ORSZÁGJÁRÁS CÉLJA!

 

 

 

A NEEM PÁRT LÉNYEGE - BENE GÁBOR szóvivő - BP. HŐSÖK TERE 2018 02 25

 

2018.márc.19.

A NASA kiszivárogtatott információi szerint változik a Naprendszer

*Az Idő vége, nem jelenti a Világ végét*, mint ahogyan hibásan értelmezték, és így közvetítette a Biblia. A 2012-ben várt változás, teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget. – A Hold létrehozza, saját légkörét, nátrium vegyületekből, mely most 6000 km2 területen terül el. – A Mars légköre is gyorsan növekszik, mely az Observer, 1997-es meghibásodásához vezetett. – A Föld légkörében, ma is változások történnek, a felső rétegekben, egy eddig nem létező új gáz jelent meg, – a vulkáni tevékenység 1875 óta, az ötszörösére nőtt. – A Vénusz fényerőssége jelentősen megnőtt. – A Jupiter mágneses tere, megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt ionizált sugárzás tubusát észlelték.
Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélõdtek, nõ a mágneses erõterük és folyamatosan növekszik a fényük, a Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nõtt. Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások a Foton Gyûrû-be való behatolásnak tulajdonítható, amely egy jóval erõsebb energiájú kozmikus zóna.
 
Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerben. A Foton Gyûrû több sávos fotoncsík mely a Galaktika központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.
A mi naprendszerünk ezt a Gyûrût 25920 év alatt, amely periódust Galaktikus Évnek nevezünk (az ókoriak Nagy Évnek hívták) kétszer keresztez . Az átszelés 2000 éve tart. Úgy értékelhetõ, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyûrûbe és a Földre ez 2012-re tehetõ. A Foton Gyûrûbe való behatolás a Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változást okoz az embernek.
Feltehetõ, hogy azon emberek akiket egoista viselkedés, alacsony aura lüktetés jellemez, a Foton Gyûrû magas frekvenciájú sugárzását nem tudják elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülõ természetes szelekció következik be. Minden lény elsõsorban energiából épül fel. Az energia információt és annak fordítottját jelenti. Az anyagi test más energiatestek takarója. Természetesen az ember is az univerzális felépítés része.
-Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák az idõk során tett megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai képezik.
-Negatív érzületek, megélések negatív, káros energiákat termelnek , a gondolatok akár anyagiasodhatnak is.. ( lásd a Montauk kísérletet)
-Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak mint minden energiának van egy adott rezgése. Egy negatív energiának a fejlõdés egyetemes törvénye szerint természetesen csak alacsony rezgésszáma lehet.
A Világegyetemben semmi sem véletlenszerû, minden alárendelõdik egy célnak, amely az élet fennmaradása és fejlõdése. Az anyag önmagában fel van vértezve az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Léteznek egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai de jogi törvények is. Ezek azonban nem kizárólagosak, a Világegyetem nem a Nép Hadteste , a napirenden a  sokszínûség van.
A Föld 2012-ben
A Földön az élet radikális változását eredményezi a Foton Gyûrûn történõ áthaladás. Konkrétan ez mit jelent ?
A Foton Gyûrû annyira óriási, hogy átszelése is 2000 évet vesz igénybe, a jelenlegi Földi idõszámítás szerint, erõs elektro-mágneses sugárzást bocsájt ki a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.
A Gyûrû fotonjai egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki a földi anyagra. Elsõsorban minden test fluoreszkálni fog, amely hatása, hogy 2000 évig nem lesznek éjszakák.! A testek által kibocsájtott fény hõhatás nélküli, és nem lesz árnyék. Az egész naprendszer molekuláris anyag struktúrája változik, a fotonenergia megoldja a NASA gondját, a fõ szabad és környezetkímélõ energia forrásáva válva. (ahogyan azt Tesla) gondolta.
A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik.
Miután a Föld szintje több ezer évig állandót jelzett 1980-ban 7,8 Hz -rõl felgyorsult a mai 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként a nap 24 órája valójában 16 órát jelent. Ez egyelõre elfogadható de magyarázza , hogy miért nincs elégsséges idõnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk. Mi történik a Foton Gyûrûbe való belépéskor 2012-ben vagy más évben az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség egy más dimenzióba lép át.
Pontosítva 24 óra efektív 0 órát jelent, tehát a földi idõ megszûnik!
De hogy egy szerencsétlenség nem jár egyedül- abban a > Nulla Pontban< megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is. A jó jel azonban ismételten- Az Idõ vége nem a Világ vége.! A pillanat viszonylagos közelségének a jelét a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése. A napon keresztül a bolygók ugyancsak növekvõ energiát kaptak.
A mayák is várható változásokról a félistenek üzenetetét küldik
-a teljes Naprendszer szinkronizálódik a Galaxissal és Világegyetemmel,a jó hatásaként
-átlépünk a jelen technológiából és amit az Idõrõl és Térrõl tudunk
-a pénz szükséglete eltûnik
-az 5.-ös Dimenzióba lépünk
-az emberi DNS a jelenlegi 2 spirálról 12 spirálra programozódik át.
Az emberi lényt illetõen a változások hatalmasak és pozitívak. Mellékhatások viszont fájdalmasak (ami jó jel hisz a szervezet megtisztulását jelenti) így:
-migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés , ritmuszavarok
-megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segít
-Izomzat gyengülés, nehéz légzés, oknélküli elfáradás
– limfatikus és immun rendszer változás, nyugtalanság, depresszió,stressz a múltba révedés
A Foton Gyûrûbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik. Ez az égbemenetel melyrõl a régi írások beszélnek
A felemelkedés mivel váratlanul erõs, azok, akik alacsony, vagy negatív tulajdonsággal rendelkeznek(rosszindulat, egoista) nem élik túl az átváltozást. A gén és DNS frekvencia az embernél nagyon magas és finom .Ez tulajdonképpen a fény, amely a félistenek és szentek auráját láthatóvá teszi. Dr Berrende Fox vér tesztekbõl kimutatta hogy 20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak kik a DNS szerkezetbeli új láncszemeket fejlesztettek..
network.hu

 

2018.márc.13.

Az ESEMÉNY, a Nagy Váltás közeleg Jézus (Sananda) üzenet 2018. március 12-én. .

 

Kérjük, hogy mindenki olvassa el!!! 
Elkészült a fordítás. Köszönjük Barna Beátának! 
.
Kedves Barátaim!
.
Nagy örömmel és végtelen szeretettel hozom nektek az elmúlt időszak talán legörömtelibb hírét. MOST érkezett el annak az ideje, hogy MINDENKI (aki készen áll rá) visszatérjen a SZERETET energiájába.
Ti, kedves, Fénymunkásaim, nagy türelemmel vártatok erre a napra hosszú időn keresztül. Egy ilyen gyönyörű, varázslatos esemény csak akkor történhet meg, ha egybevág a tökéletes Isteni Időzítéssel. Nekünk, a Mennyek társaságának várnunk kell még, amíg a Fény rezgésszáma a Föld Bolygón elég erős lesz ahhoz, hogy elindítsa a dimenzióváltást, és addig, amíg mindenki (aki a Magasabb Szinten úgy döntött, hogy részt vesz az Emelkedésben) kellően felkészült rá. 
Már több ezer földi éve dolgozunk keményen, hogy ez megtörténjen; lineáris időfelfogásotok szerint eonokat vett ez igénybe. Azoknak a magasan fejlett Fényembereknek, akik ebben a nagy kalandban részt vesznek most, ezermilliárdokban mérhető a száma, s a dimenzió bármely oldalán lehetnek (fizikai és nem-fizikai síkon). Te is köztük vagy! Az elhivatottságod, a kemény munkád, a bátorságod, a kitartásod, a hatalmas győzelmek a szinte legyőzhetetlennek tűnő kihívásokat követően, és az összes tapasztalás, amin keresztülmentél ebben az életedben és elmúlt életeidben: mindezeknek eredménye az, hogy most itt vagy, ezen a ponton. Felkészítettek téged. Készen állsz.
És eljött az idő MOST, amikor mindannyian learathatjátok ennek a munkának a gyümölcsét!
Ez az üzenet tiszta, átfogó és könnyen érthető formában tartalmazza, hogy miben áll majd az ESEMÉNY, avagy a ʽNagy (Dimenzió) Váltásʼ. 
Mi is az Esemény, a Nagy Váltás? Talán már találkoztál ezzel a fogalommal más blogokban, üzenetekben vagy könyvekben. Mások először olvasnak erről.
Egyszerűen fogalmazva, a Nagy Váltás egy egyszeri, kozmikus, abszolút látható, bolygószintű ʽrobbanása’ az Isteni Fénynek és a Földi Szeretetnek. Ezek az Isteni Fény és Szeretethullámok egyenesen Istentől/a Forrástól érkeznek majd; a Központi Nagy Napon keresztül csatornázva. Ez áthalad majd a galaxison és bolygórendszereken, hogy megérkezzen hozzánk és átölelje a Földet egyetlen pillanatra − elérve az összes élőlényt a bolygón ugyanabban a pillanatban. Gaia és az összes lakója a Föld nevű bolygónak tapasztalhatja majd és átélheti a Nagy Váltást, és egyetlen ember sem maradhat ki a hatása alól, amint az megtörtént. 
Mi fog történni a Esemény közben? Miközben ez zajlik, minden leszületett lélek az alábbi érzések kavalkádját fogja tapasztalni: Feltétel Nélküli Szeretet, Isteni Öröm, önmaga teljes elfogadása, Isteni Áldás/Kegyelem, és annak az elsöprő érzését, hogy Hazatért. Ezalatt a hatalmas energiaáramlás alatt, látni fogod, ahogy megjelenik egy már felébredt Mester: azon hitek/vallások vezetőit, alapítóit tapasztalod majd, akikkel közeli spirituális kapcsolatban vagy. 
Például, ha keresztény vagy, megnyilvánulhat előtted Jézus, és tudsz vele személyesen beszélgetni. Ha buddhista vagy, látni fogod Siddharta Gautama-t, Buddhát és tudsz vele majd kommunikálni. Rögtön felismered majd őket, az erős Fény és Szeretetvibrálásnak köszönhetően, amit árasztanak majd magukból, és azáltal, hogy öröktől fogva kapcsolatban vagy ezekkel a hatalmas, felemelkedett Fénylényekkel.
Még, ha a fentieket elolvastad, akkor is nagy kihívás lesz sokatoknak csak elképzelni is milyen lesz a Nagy Váltás, mert nincsen előző életből hasonló élményetek. Talán néhányan már átéltetek ehhez közelit, a meditációs/spirituális fejlődésetek során. Ha ehhez az utóbbi csoporthoz tartozol, ne feledd, hogy bármit is tapasztaltál a múltban, újra ezek az érzések kapcsolnak majd be, de ezerszeres nagyításban. 
Hogy mi fog az Esemény után történni, azt már nehezebb átadni. Mindenki másképp fogja észlelni és magában feldolgozni: attól függően melyik lélekcsoportba tartozik a lenti négy közül. 
A 4 csoport: 
Az 1. csoport a már felébredtek, a Fénymunkásaink, mindazok, aki ezt olvassák. Ti mind érteni fogjátok miben áll igazából majd a Váltás. Ez a nagy katalizátor, amely hozzájárul a Nova Gaia – az Új Föld megszületéséhez, és jelzi az Idők Végezetét. Ti korábban felébredtetek az emberiség többi részénél, s ennek oka van: ti fogtok másoknak utat mutatni és ti lesztek az 5. dimenziói vezetői.
Ti mind sokat készültetek erre a pillanatra, és most teljesen készen álltok, hogy a vezetést a kezetekbe vegyétek, és tanárok/mentorok/trénerek lehessetek. Az életetek tervéről; a következő szükséges lépésekről; a szerepről, amit felvállaltok a Nagy Váltás után későbbiekben még nagyobb mélységben felfedi a Felsőbb Énetek és a lélekcsoportotok. Legtöbben a Hívásra már felálltatok amúgy is, és nekikezdtetek a Fénymunkások munkájának valamilyen formában. 
Az 5. dimenziós létnek lesztek a vezetői: folyamatos támogatást és közvetlen iránymutatást fogtok kapni a Galaktikus Testvéreitektől, sok más nagyon fejlett civilizációtól. Ezektől a Galaxisoktól is szerezhettek majd tudást arra vonatkozóan, hogyan gyógyíthatjátok meg Gaiát, és hogyan alakulhat ki az Új Világ.
Számos új 5 dimenziós struktúra már működésre készen áll, a spirituális képességeitek teljesen kibontakoztak, és ez a folyamat majd még egyre gyorsul. Megtanuljátok, hogyan kezeljétek a gondolataitokat, hiszen az emberiség lassan átalakul olyan fajjá, amely főképp telepátián keresztül fog kommunikálni. A gondolatok irányítása az első lépés a Teremtés és Kinyilatkoztatás Művészete felé. És a galaktikus Testvéreitek ebben is nagy segítségetekre lesznek. Ha mindent elsajátítottatok, akkor kiléptek a külvilágba és megosztjátok ezt a tudást másokkal, hogy MINDEN EMBERI LÉNY a Földön, a saját Felsőbb Énjének Élő Megtestesülése legyen. Mind a Teremtés és Kinyilatkoztatás képviselői lesztek. A Föld olyan bolygó lesz, amelyen csak Szeretettel teli Lelkek élnek majd, akik valóban megtestesítik az Egyetlent és az Egységet; olyan Mesterekké váltok, akik már felemelkedtek az 5. dimenzióba. 
A 2. csoport a még fel nem ébredt lelkekből áll (akik, egy magasabb szinten egyébként eldöntötték, hogy ebben az inkarnációban majd felemelkednek), az Esemény nagy sokkot fog nekik okozni és kavarodást, és arra ösztönzi majd őket, hogy felkutassák valójában mi miért történt velük a múltban. A Váltás számukra olyan lesz, mint életük leg-egetrengetőbb ébresztője; olyan sokk, amelyet nem hagyhatnak figyelmen kívül. Elkezdenek majd (sürgősen) keresni, és iránymutatást kérnek majd tőletek, drága Fénymunkásaim. Majd ösztönösen megtalálják a ʽtökéletes’ mentort, aki leginkább tudja őket segíteni abban, hogy továbblépjenek a saját Fényútjukon. Az életük fő célja a spirituális fejlődés lesz. És ahogy egyre érettebbek lesznek spirituálisan, ezek a lelkek is emlékezni fognak újra az igaz Felsőbb Énjükre, s hétköznapjaikban arra törekednek majd, hogy megtestesítsék az Isteni Szeretetet. 
A 3. csoport a még fel nem ébredt lelkeket tömöríti (akik egy magasabb szinten úgy döntöttek, hogy nem akarnak felemelkedni ebben az életben). Ennek ellenére, ők is fogják érezni a Nagy Váltás intenzitását, és megtapasztalják az összes érzést, ami vele jár. De, amikor véget ér, ők lassan visszatérnek a 3. dimenziós életükbe. Akkor is, ha valós, átütő élményeik lesznek az Eseménynek köszönhetően, a belső reakciójuk nagyon erősen a kétségek, hitetlenség és tagadás lesz. 
A Nagy Váltás erős jelzés lesz a még alvó lelkeknek. Ez a csoport azonban túl mélyen alszik, és egy magasabb szinten eldöntötte, hogy nem akar felébredni ebben az inkarnációban. Tehát az Esemény nem fog bennük a spiritualitás felé érdeklődést kiváltani, mert ők olyan szakaszban vannak, ahol a spirituális fejlődés nem prioritás. Másképpen megfogalmazva: mentálisan, fizikailag, érzelmileg és spirituálisan ők még nincsenek készen, hogy ebben az életben Felemelkedjenek
A 4. csoport fel nem ébredt lelkeket tömörít ugyancsak (akik egy Magasabb Szinten a Sötét erők szerepét játsszák ebben az életben). Ha még nem olvastad, kérlek, olvasd el a múlt heti üzenetemet, ʽÖlelve a Sötét oldalt’ címmel, hogy több információt szerezhess erről a csoportról. A Sötétnek két fajtája van ebben a lélekcsoportban: az egyik, amely ʽképben’ van, hogy mi zajlik a Földön, és a másik, amely ʽteljesen a sötétet képviseli’ és nem ismeri, és nem is érdekli, miben áll a Váltás és mit jelent. 
Azok, akik tudják, mi zajlik, – akik eddig aktívan és szándékosan gátolták és leállították az emberiség spirituális fejlődését – rádöbbenek majd, hogy az ő idejük lejárt. Minden elveszett, amely Sötét céljaikat segítené, és az Emberiség nem akar már az alsóbb rezgésű, 3. dimenziós tudatosság energiájában élni, abban, amiben Sötét erők is jelen vannak. 
A 4. csoport tagjaira két lehetséges forgatókönyv várhat az Esemény után. 
Az egyik út, visszatérés a Felsőbb Énjük Fényébe és Szeretetminőségébe. Ez az az út, amely még kínál egy utolsó esélyt ezeknek a lelkeknek, hogy átöleljék a Fényt és visszatérjenek az Isteni eredetükhöz ebben az életben. Akik ezt az utat választják, nagy bátorsággal kell rendelkezniük. Meg kell tisztulniuk minden rossztól, amit jelen életükben elkövettek (vagyis minden olyan cselekedettől, amelyekkel a bolygónak és/vagy a saját országukban élő embereknek, különféle csoportoknak/társadalmaknak/állampolgároknak kárt okoztak).
Egyébként is mindenre fény derül, így vagy úgy. Semmi nem maradhat titokban az Új Világban. Minden emberi lény a bolygón egy napon felismer mindent rosszat, amit a Sötét kreált. A Sötét oldal célja az volt, hogy ʽHatalmat gyakoroljanak Mások felett’ és a kapzsiságukat kielégítsék. Minden egyes káros cselekedet, amelynek részesei voltak (közvetlenül vagy közvetve) intenzív vizsgálat alá kerül a Váltást követően. 
Az 1. csoport spirituális vezetői, szerte a világon kiválasztásra kerülnek, hogy lépjenek elő és képviseljék az Emberiséget – eldöntik mi legyen a 4. csoport azon tagjaival, akik úgy döntöttek, hogy a Fény útjára lépnek. Ha téged is kiválasztanak (és, azok közül sokak ki lesznek választva, akik olvassák ezeket a sorokat), ne feledd, mit írtam múlt heti üzenetemben. Itt újra alább: 
Azért hívtak Téged, hogy Te légy az Értelem és SZERETET hangja. Felkérnek majd Téged, hogy az 5. dimenziós élet letéteményesei legyetek: a Feltétel Nélküli Szeretet szószólói. A Nyugalom, a Béke szószólói. fel fogtok állni és beszéltek a Föld sok-sok polgára előtt és meggyőzitek őket, hogy válasszák a Feltétel nélküli szeretet útját, a Megbocsátás útját, és a Múlt elengedésének tiszta útját.
Ezeknek a vezetőknek először azt kell felismerniük majd, hogy mi az igazi szándéka mindazoknak, akik a 4. csoportba tartoznak. Igaz megbánásnak kell ugyanis következnie; valós szándéknak a változásra, megújulásra, és egy hajlandóságnak arra vonatkozóan, hogy követik, nem csak a spirituális vezetőket, hanem azokat az embereket, akiknek a múltban kárt okoztak. 
A vezetők minden csalást és hazugságot észre vesznek majd, amikkel ezek a lelkek esetleg bepróbálkoznak. Bármilyen ilyen szándék határozottan megbukik majd; ha úgy esne, hogy némelyik közülük így vagy úgy, de menekülni akar majd a múltbeli tettei következményei elől.
Csak az igaz változásra nyitott lelkek tudják majd felvenni az 5. dimenziós (a Szeretet, Egység, Béke és Bőség jellemezte) életmódot, s így részesülnek a Megbocsátásban, az Új Föld/Új Világ ölelésében, illetve folyamatos útmutatásban, hogy újra azt az utat járják majd, amit a Fényben élők is járnak. 
Ha véget ér a fenti átvilágítás, hogy kik térhetnek vissza a Fény útjára és kik nem, ha/amikor úgy esik, hogy némelyeket annyira elnyel a Sötét, hogy nem lehet őket visszatéríteni a Fény útjára (valószínű olyan 4. csoportba tartozó lelkek lesznek, akiknek meg van a tudása arról, mi zajlik), akkor a másik út marad csak számukra. Semmi más út nem lehetséges. 
A másik út: amikor ezeket a lelkeket vissza kell juttatni a Fény Forrásához, Isten szerető ölelésébe a lélek birodalmába, hogy újonnan leszülethessenek egy új inkarnációba egy másik 3 dimenziós bolygóra, amely még támogatja a Dualitást, Félelmet, Hiányt és az Elszakítottság érzését. Az ő eljuttatásuk a Fény Forrásához szeretetteljes és méltó módon történik. Ezek a lelkek egy alacsonyabb rezgésű bolygón folytathatják és játszhatják a Sötét szerepét, addig, amíg készek lesznek arra, hogy a Felsőbb Énük Fényével és Szeretetével újra egyesüljenek. 
Itt fontos egy dolgot kiemelni: Isten mindenkinek szabad akaratot adott, hogy azt tegyen az Élettel (amit Istentől kapott) amit akar. Nincs ítélkezés. Nincs lenézés. 
Minden egyes 4. csoportba tartozó lélek eldöntötte, hogy az első utat választja és Felemelkedik ebben az életben, vagy a másik utat, és csak később más jövőbeli életében emelkedik másutt, amikor készen áll rá. 
A ti munkátok, szeretett Fénymunkásaim, akik e sorokat olvassátok, az, hogy olyan vezetők legyetek és úgy éljetek, hogy azzal példát mutassatok. Elsők között kell lennetek, hogy fellépjetek és megöleljétek, megbocsássatok, és elengedjétek ezen 4. utas lelkek összes rossz tettét, amelyeket a Nagy Felébredés, a Nagy Váltás előtt tettek.
És most jön a nagy Kérdés, amit biztos vagyok benne, mindenki feltesz magában. 
Mikor fog ez a Nagy Váltás megtörténni? 
Sokféle válasz született már erre. Néhányak azt vallják, már ebben a hónapban, 2018 márciusában megtörténik. Némelyek azt mondják, ez év vége előtt történik meg. Mások sokkal későbbre datálják ennek bekövetkeztét, 3-10 év távlatába. Melyik a helyes megközelítés? 
A jövőre vonatkozó jóslatok kockázatosak. Ezért, ha elmegyünk két különböző látóhoz, két különböző időpontban (mondjuk, egyiket korai húszas éveinkben, a másikat a korai harmincasban), nagy eséllyel ez a két látó két külön választ fog adni ugyanarra a kérdésre. A végtelen számú lehetséges, jövőkép közül, ezek a látók, csak a látogatás idejében megélt rezgésednek és szándékaidnak megfelelő predikciót tudják adni. Minden egyes ember, akivel találkoztál életedben, aki akkor szerepet vállalt benne akkor, vagy, aki (a jövőben) szerepet vállal, meg tudja változtatni a lehetséges jövő forgatókönyvét. 
Viszont a Nagy Váltás, tehát az Esemény időzítésével kapcsolatosan, a tévedés kockázata milliószor nagyobb. Sok, az emberi kollektívból eredő, mikro-, és makrotényező lehet hatással a térre és időre, amely aztán egy más, az eredetileg megjósolt, előrejelzett idővonaltól eltérő jövőt hozhat létre. 
Miután ezt is tisztáztuk, itt jön a végleges válaszunk a NAGY kérdésre. Azzal a feltételezéssel, hogy minden a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, 56% esély van arra, hogy az Esemény a mai naptól számított elkövetkező 3-6 hónapban fog bekövetkezni. Ez a következtetés a jelenlegi Fény Adatok alapján született, és a Föld jelen rezgéseinek figyelembevételével. Kérlek, ne legyetek csalódottak, ha kissé később történik meg. Még van 30% esély arra is, hogy ennél előbb fog megtörténni.
A lényeg az, hogy (eltekintve attól, hogy mikor történik meg a Nagy Váltás), ez a kozmikus, varázslatos és csodás Spirituális Esemény elkerülhetetlen. Mindenképpen meg fog történni. A Fény győzedelmeskedik. Semmi nem állhatja útját annak, hogy az Új Világ itt és most. 
Nemsokára ideje majd csatlakoznod az ünnepléshez, amely már zajlik a Mennyben, a magasabb dimenziókban. Az univerzum összes galaxisában áldás és öröm rezonál végig. A teljes galaktikus közösség, az összes Fénytestvéretek (az elmúlt/eljövendő életeitekből a magasabb dimenziókban; más fajok és civilizációk között), készen állnak arra, hogy átöleljék és üdvözöljék az egész Emberiséget. Az Egy Lélek és a Mindennel való Egység dimenziójában.
Igazán nagy időket élünk. Kérlek benneteket, mélyen éljétek át azt, hogy fizikailag jelen lehettek a Földbolygón éppen akkor, amikor az Esemény/Nagy Váltás történik. Köszönjük meg; szerető hálával az Atyának és Anyának, Forrásnak/ Teremtőnek és a Földanyának, Gaiának, a kitartó mély szeretetért és a sok áldozatért, amit hozott az Emberiségért az idők eonjain keresztül. 
Igazán semmit nem kell tennetek innentől kezdve, szeretett Fénymunkásaim. Csak ontsátok a Fényt továbbra is, és minden napotokat éljétek a Fény Útjának elkötelezetten, magas rezgésszámon. 
Kérlek benneteket, továbbra is úgy mozogjatok a mindennapokban, mint a Felsőbb Énetek igaz megtestesülése, és úgy, mintha az Új Világ már kézzelfoghatóan itt lenne. 
Mindannyian itt a felsőbb dimenziókban, lehajtjuk fejünket tisztelettel előttetek, szeretettel, hálával telve, és nagy csodálattal a folyamatos részvételetekért, bátorságotokért, és a kemény munkáért, amellyel megteremtitek és fizikailag is előhívjátok az Új Világot, az Új Földet. Ebben a nagy Emelkedésben folyamatosan mögöttetek fogunk állni támogatóan, szeretettel. Egészen a beteljesüléséig: a végéig. 
Én veletek vagyok minden lépésnél. Bármikor szükségetek van segítségre, jelezzétek. Mi mind készen állunk arra, hogy segítsünk. Soha nem vagytok egyedül. 
Sok szeretettel és az utatokat fénnyel töltve…
A Testvéretek a Fényben,
Jézus (Sananda)
.
Csatornázva Adele Arini által (Copyright 2018) 
Magyarra fordította: Barna Beáta
.
Ha újraposztolod, kérlek az egész üzenetet posztold ki teljességében, és szúrd be a linket. 
Szeretettel és hálával. 
Namaste. https://www.raphaelshealingspace.com.au/
 
 
 

 

2018.márc.6.

Csernák János - Invokáció Magyarországért és a Magyar nemzetért (Kárpátia - Hősök)

 

 

 

VÉRPLAZMA BIZNISZ - Modern kori vámpírok Magyarországon - Spiritual Tv.50. Adás

 

 

WEIXL-VÁRHEGYI LÁSZLÓ: Lakossággyérítés állami segédlettel

 

 

 

 

2018.febr.26.

Kiáltvány! - Matyasovszki Gábor - Budapest Hősök tere 2018 02 25

 

 

2018.febr.25.

Jordániában keresztények csodálatos énekben magasztalják Magyarországot magyarul!!

 

 

2018.febr.23.

Ezt mindenkinek látnia kell! Az ellenzék rekord leordítása! (Dr. Polgár Zoltán)

 

2018.febr.22.

Mit tehet Magyarország? - Morvai Krisztina - ECHO TV

 

 

2018.febr.19.

Nemzetegyesítő Mozgalom - Zászlóbontó - Gálfalvy Gallik Béla beszéde 2017 október 23

 

 

2018.febr.18.

 

 

https://magyarebredesszervezet.org/

Megalakult a Magyar Ébredés Szervezet

 

 

2018.febr.16.

Népirtás! Magyarország haldoklik! (Dr. Polgár Zoltán drámai felszólalása)

 

 

2018.febr.15.

 

David Icke: A hitrendszerek létrehozásáról és céljairól

Az egyházakat és hitrendszereiket a következő céllal hozták létre:
 
1.  Az eredeti bűnnel születtél, így egy értéktelen darabja vagy a létezésnek a bolygóra érkezésed pillanatától kezdve.
 
2. Csak a megváltóba vetett hited szabadíthat fel, és ez azt jelenti, hogy azt kell tenned, amit a papság mond.
 
3. Ha nem teszed, a pokol bugyraiban leszel elátkozva az örökkévalóságig.
 
Micsoda félelmet keltett ez a módszer az évezredek alatt!
 
A Római Katolikus Egyház üldözte, kínozta és megégette mindazokat, akik megtagadták, azaz nem követték vakon a kereszténység hitét. Emberek tízmilliói vesztették így életüket.
 
..A kereszténység Babilon vallása, és az volt a kezdetektől fogva.
 
Mai napig is, Róma és Olaszország a Testvériség (Dark Brotherhood) egyik fő központja. A Vatikán is teljesen a Testvériség irányítása alatt áll, és az egyik legfontosabb bázisa is egyben.
 
A kereszténység, úgy, mint a zsidó és az iszlám vallás lényegi eleme: a női energia és az intuitív, multidimenzionális tudatossághoz vezető kapcsolat elfojtása. El vagyunk zárva a szeretet, bölcsesség és tudás legmagasabb szintű kifejeződésétől.
 
…A kereszténység a kezdetektől fogva egy hímnemű bástya volt, amit azért építettek, hogy elfojtsa a kiegyensúlyozó, harmóniát teremtő női energiát. A korai egyház alapítók, mint Quintus Tertullian megtiltotta a nőknek, hogy papok legyenek, és még beszélniük is tilos volt a templomokban. Csak 1545-ben szavazta meg a Római Egyház hivatalosan, hogy a nőknek is van lelkük.
 
…A keresztény egyházat azért hozták létre, hogy képviselje a túlzott férfi energiát, és, hogy az ősi tudást titkokban tartsa. Az egyház nagyon hatékony eszközzé vált arra, hogy a tudást elrejtse, és aztán saját rosszindulatú céljaira használja fel. 
A kiegyensúlyozó női energia elleni támadás vezetett a boszorkányüldözéshez, amely által a szellemi csatornákat (channeler), médiumokat, és látókat igyekeztek megsemmisíteni. A szellemi birodalommal történő kommunikáció a keresztény éra előtt mindennapos volt.
…A csakrákon keresztül energiát szívunk magunkhoz, és, ha a csakrák teljes mértékben nyitottak, hatalmas mennyiségű energiát vagyunk képesek magunkba fogadni, különösen az első, gyökércsakrán keresztül.
 
Minél több energiát fogadunk magunkba, annál több hatalmunk van sorsunk irányítására és teremtésére. Életbevágó tehát azok számára, akik le akarnak alacsonyítani, és uralkodni szándékoznak rajtunk, hogy korlátozzák az energiamennyiséget, amit befogadhatunk.
És itt jön be a képbe a nemi manipuláció. …A keresztény erkölcsi hozzáállás a nemiséghez lezárta a gyökércsakrát, és az energia, amit az első csakra mégis magába enged, a félelem és a bűntudat érzése által zűrzavarossá válik, amint találkozik a keresztcsonti csakrával és az érzelmi csakrákkal.
 
Az ebből fakadó egyensúlytalanságok megrongálják a teljes emberi tudatosság energiarendszerét. Minden egyes generációba beleplántálták a nemiség keresztény „értékrendjét”, és minden generáció tovább adja ugyanezt a kódoltságot a következőnek, hogy ugyanúgy gondolkozzanak és érezzenek. Pedig a nemiség csodálatos dolog.
 
A képesség, amely által kifejezhetjük a szeretetünket egy másik ember felé egy óriási ajándék. A szerelem, az szerelem!
Nem érdekel, ha a pápa csomót köt a sajátjára, csak ne mondják meg, hogy én hogyan éljem az életemet!
…Az iszlámot ugyanaz a testvériség hozta létre, amely a keresztény hitrendszert.
..Vagy talán véletlen az, hogy a keresztény, zsidó és iszlám hitrendszerek, a női jelleg elnyomására és a véres háborúk kirobbantására a bolygó ugyanazon részéről indultak el?
…Ezek a vallások az irányítás eszközeiként, az emberek közötti konfliktusok kirobbantására, a tömegek megosztására és a felettük való uralkodásra lettek kitalálva.

Közzétette: www.fenyorveny.hu

 

 

2018.jan.19.

Férfi nemzőképesség megszüntetése

 

 

 

Őseink Hagyatéka 2016.08.16. - hatoscsatorna

 

2018.jan.15.

Figyelem a SZER-SZÁM-RA!!!

 

 

 

2018.jan.13.

 

2018.jan.6.

Koleszterin, az évszázad átverése - Dr. Taraczközi István előadása

 

 

 

Ajánló: A koleszterincsökkentő gyógyszerek, mint csendes gyilkosok!

 

2017.dec.23.

Törvényjavaslat az általános adósságelengedésről

 

2017.dec.19.

Az egészség ára - Mit etetnek velünk a feldolgozott élelmiszereket és gyógyszereket gyártó vállalatok?

A filmkészítő Kip Andersen feltárja a feldolgozott állati eredetű élelmiszerek hatásait a személyes egészségünkre és egész társadalmakra, és annak próbál utánajárni, hogy a vezető egészségügyi szervezetek miért támogatják továbbra is az iparágat annak ellenére, hogy számtalan orvosi tanulmány és kutatás mutatott rá, hogy káros hatással vannak az általuk gyártott élelmiszerek az egészségi állapotunkra.

A film megtekinthető itt:

egészség

Forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2017/12/az-egeszseg-ara-mit-etetnek-velunk.htmlhttp://ujvilagtudat.blogspot.hu/2017/12/az-egeszseg-ara-mit-etetnek-velunk.html

 

 

2017.dec.14.

Imalánc Magyarországért - Heffner Attila

 

Hazafias tüntetés Brüsszelben az Európai Parlament előtt

 

2017.dec.9.

Pilisszántói Hagyatékok

 

2017.dec.6.

EGY(?) NÉP, EGY NEMZET, EGY ESZMÉNY: ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI

http://apostolimagyarkiralysag.info/news.php?readmore=143

 

2017.dec.4.

A MAG titkai

 

 

Új hírek a Tayos barlangról

 

2017.nov.28.

Üzenet a magyaroknak és a politikumnak

 

 

 

2017.nov.24.

Dr. Gyarmati Éva és Jásdi Kiss Imre: Tudatos Társadalom

 

2017.nov.21.

Egészség gyógyítók és gyógyszerek nélkül

 

 

2017.nov.20.

Nemzeti konzultáció Trianonról - 2017. 11. 15.

 

 

2017.nov.10.

Gazdasági terrorszervezetté nyilvánították a bankokat

 

 

2017.nov.9.

HAZAÁRULÁS ( A RÓZSADOMBI PAKTUM )

A rózsadombi paktum
Eredeti változat
Liberál-cionista változat

A paktum eredeti változata 1989-ből
...

Íme a PAKTUM, amelyről nem lehet beszélni. Ez volt írásom kiinduló pontja. Most pedig közlöm a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés szövegét. Egy otthoni publicista, mint Benedek István, nem teheti meg ezt saját jól felfogott érdekében, az Angliában élő Révffy László azonban a közelmúltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást. Szövegét Németországban élő barátom küldte el, azzal a kéréssel, hogy terjesszük a magyarság minél szélesebb köreiben. Kívánságának eleget teszek, mert teljesen egyet értek vele, hogy ezt mindenkinek meg kell ismerni. Írását azzal kezdi, hogy 1989 március 15-én, míg hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a magyar római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik közül négy ma is vezető pozícióban van. Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. Értesülésem szerint Révffy László rövidesen nyilvánosságra hozza az aláírók neveit, hogy minden kételkedést oszlasson e feltételek hitelességével kapcsolatban, amelyek a következők:
1. /A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
2. / A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
3. /Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése Szovjetunió és Magyarország között.
4. /Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
5. /A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között.
6. / A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
7. / A volt kommunisták titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédésen az esetleges megtorlástól.
8. / A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
9. / Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
10. / Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
11. / Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
12. / A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
13. / Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni.
14. / Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
15. / Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
16. / Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
17. / A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
18. / A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben.
19. / Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására. 20. / Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.
Fenti megalázó feltételek a megfogalmazásukkor még köthették az aláírókat, de ma, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1998. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont ha 1992-ben a Közép- és Kelet Európai események után is érvényesnek tartják, akkor és a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük. Íme a sokat emlegetett "paktum", amely mindeddig megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók emberi életnívójának a megteremtését, amely népünk fejlődésének és jövőjének alapfeltétele.
A találkozó résztvevői:
Antal József
Horn Gyula
Pető Iván
Paskai László
Göncz Árpád
Zoltai Gusztáv
Boross Péter

A paktum liberális-cionista változata 2003-ból
Második Rózsadombi paktum
1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
1. A NATO és a leendő EU-hadsereg számára támaszpont és megfelelő haderő biztosítása.

2. A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
2. További hitelek felvétele az IMF-től és a Világbanktól, a lakosság elszegényedésének folyamatos biztosítására.
3. Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között.
3. EU-alárendeltként (tagországként) Izrael és az USA minden világgyarmatosítást szorgalmazó tevékenységének támogatása.
4. Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
4. Mindennemű olyan tevékenység megakadályozása, amely a cionista diktatúra megdöntésére irányul.
5. A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között.
5. Az EU antidiszkriminációs és a "szabad letelepedésre" vonatkozó törvényeinek következetes betartása.
6. A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
6. A politikai és gazdasági elit (továbbiakban: VIP-tagok) vagyonelszámoltatásának a méltányosság és a diszkrimináció-mentesség elve alapján kell történnie.
7. A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlástól.
7. A VIP-tagoknak, valamint az 1990 óta (bármelyik) kormánypárti országgyűlési képviselőként tevékenykedők megvédése az esetleges megtorlásoktól.
8. A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
8. A 6. pont szerinti felelősségrevonástól mentesülő VIP tagok az "új ellenzék" tagjaiként indulnak a választásokon.
9. Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
9. A multinacionális cégek vagyonszerzésének és vagyonmegtartásának minden eszközzel történő biztosítása.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a 6. pont szerinti felelősségrevonás alól mentesült személyek kezében.
11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
11. Minden anticionista szervezkedést, megnyilatkozást, megmozdulást antiszemitaként feltüntetve gyűlöletkeltővé kell minősíteni, és a résztvevőket ez alapján példás szigorral kell elítélni.
12. A jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
12. Meg kell akadályozni minden olyan társadalmi szervezet és párt létrejöttét, amely a cionista diktatúra megdöntését célozza alapító okirata szerint, és meg kell szüntetni - alapító okiratában foglaltaktól függetlenül -, ha tevékenysége a cionista diktatúra megdöntésére irányul.
13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek, és azokon nem lehet változtatni.
13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok az EU-ban virtualizálódnak, tehát sem az állampolgárságnak, sem a határok elhelyezkedésének nincs jelentősége.
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot olyan magyarországi vagy emigrációs szervezetekkel és személyekkel, amelyek a cionista diktatúra ellenzői.
15. A románok, a jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
15. A Trianoni utódállamokkal (és azok utóállamaival) történő kapcsolatoknak minden esetben az egyoldalú engedményadás elvén kell állniuk.
16. Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
16. Az 1848-as és 1956-os eseményeket úgy kell beállítani, hogy azok az új kormány eszmei elődei.
17. A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
17. A magyarországi katonaság célja a NATO és az EU-hadsereg kiszolgálása, ezért az általunk megkövetelt feltételeknek kell eleget tennie. Minden nemzetvédelmi feladatot - ezért a "honvéd" megnevezést - meg kell tiltani.
18. A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben.
18. A cionista diktatúra az átmentett VIP-tagokon keresztül gyakorolja politikai befolyását Magyarországon.
Minden, a magyar nemzeti érdekek cionista érdekek fölé helyezését célzó tevékenységet, hagyományápolást és történelemkutatást meg kell tiltani, ami a magyarság elfogadott eredetét és vallását vonja kétségbe.
19. Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
19. Magyarország az EU-Alkotmány szerint "európai" embertípus kialakulását szorgalmazza. A magyar és a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális és hagyományőrzését a kozmopolitizmus szellemében "liberálisan" biztosítja.
20. Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.
20. Magyarország be- és visszafogadja és az EU-Alkotmány "harmadik országbeliek" letelepedésére vonatkozó törvényei szerint ad jogot a zsidóságnak arra, hogy Magyarországot, mint államalapító, hazájának tekintsék.
Budapest, Rózsadomb, 1989. március 15.
Budapest 2003. május 28-a és július 9-e között
Antall József, Boross Péter, Göncz Árpád, Horn Gyula, Pető Iván, Paskai László, KGB, Zoltai Gusztáv (MaZsiHisz), CIA

Forrás:http://magyarmegmaradas2.network.hu/blog/magyarorszag-magyarmegmaradas2-hirei/hazaarulas-a-rozsadombi-paktum

 

Az Információs Hivatal emberei április 15-én hajnalban Hegyeshalomnál őrizetbe vettek egy gyanús személyt (pajeszt viselt), akinél megtalálták az MSZP-SZDSZ titkos paktum szövegét.
Ez a következő:
Felek megállapodnak, hogy amennyiben kormányra kerülnek,

1./Az orosz csapatok békés és barátságos visszahívása Magyarországra, a NATO-tagság felmondása.
2./ A Szovjetunió utódállamainak kárpótlása a szovjet csapatok kivonulása miatt elnszenvedett károkért, korábbi épületeik és javaik visszaszolgáltatása.
3./Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a volt Szovjetunió utódállamai és Magyarország között. A kapcsolatokban javallot az asszimetrikus érdekérvényesítés, tehát előnyös, ha az utódállamok szemmel láthatóan több hasznot húznak e kapcsolatokból, mint Magyarország.
4./Mindennemu Izrael-ellenes tevékenység megakadályozása, magyar-izraeli baráti társaságok hálózatának szervezése, a magyar szociális gyermeküdültetés izraeli helyszineken való fejlesztése.
5./A határok kölcsönös megnyitása Magyarország és Borneo, valamint Pápua Új Guinea közöttt.
6./ A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése. Legjobbjaik felterjesztése különböző rangos állami díjakra.
7./ A volt titkosszolgálat, határorség és rendorség megvédése
az esetleges megtorlástól, kiemelt nyugdíjazásuk törvényi garantálása. Az állomány hadrafogható részénenek visszahelyezése redeti pozíciójába, kérpótlásuk az elmaradt jövedelmekért. (Ez utóbbi kertes családi házak kiutalás formájában is teljesíthető.)
8./ A volt kommunisták és a volt demokratikus ellenzék tagjainak más pártokban, különösképpen a Fiedsz-MPP-ben, az MDF-ben, a MIÉP-ben, az MKDP-ben, az FKGP-ben való indítása a választásokon.
9./ Az államvagyon még mobilizálható részének átmentése a volt kommunisták és a volt demokratikus ellenzék képviselőinek a kezéb, integrálásuk az állami kézben lévő vállalkozásokba. .
10./ Az igazságszolgáltatás visszahelyezése a volt kommunisták és volt demokratikus ellenzékiek kezébe, egyes fontos pozíciók, így a titkosszolgálatok közös irányítása a volt kommunisták és a volt demokratikus ellenzék kulcsfigurái által..
11./ Minden zsidó ellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása. Költségvetési forrásokból bánatpénz kiutalása a sértetteknek.
12./ A jobboldali, vagy szélsojobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása. A halálbüntetés szelektív visszaállítása, hogy a jobboldali, szélsőjobboldali és úgynevezett polgári pártok vezetői, tagjai, szimpatizánsai, plakátragasztói stb. kiiktathatóak legyenek.
13./ Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni, haladéktalan megállapodás e tárgyban az érintett országokkal, továbbá Borneo és Pápua Új Guinea kormányával.
14./ Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal, az olyan személyek, akik ezt a szabály megsértik, a törvény szigorával kell fellépni.
15./ Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot. Törekedni kell arra, hogy ezek az országok is hívják be az orosz csapatokat és tegyenek nyilatkozatot arról, hogy nem szándékoznak csatlakozni a NATO-hoz, az Európai Unóhoz és a Nemzetközi Horgászszövetséghez.
16./ Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz
juttatni, akik ezt így értelmezik. Mindenki mással szemben a törvény teljes szigorával kell fellépni.
17./ A magyar hadsereget két lépésben fel kell számolni, az elsőben egyharmadára kell csökkenteni.
18./ A volt Szovjetunió utódállamai az átmentett kommunistákon keresztül visszakapják politikai befolyásukat Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerosítheti gazdasági befolyását a magyaréletben.
19./ Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak
gyakorlására, kiemelten kezeli a roma népesség dinamikus szaporodását. Vonzóvá teszi számukra ezt, a többi között azáltal, hogy a Fidesz-kormány klientúrájától kisajátítandó ingatlanokat térítésmentesen részükre juttatja.
20./ Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt és azóta folyamatosan elszenvedett veszteségeiért. Törvényt alkot arról, hogy bizonyos foglalkozási ágakban, kiemelten a bankszférában és az újságírásban kizárólag zsidó személyek szerezhessenek segédszerkesztőnél magasabb beosztást.
21. A történelmi egyházak betiltása, vagyonuk elkobzása, vezetőik bíróság elé állítása. Kivéve a zsidó közösségeket.
22. A közmédia privatizálása, az MSZP-hez és az SZDSZ-hez hű újságírók kezére játszása. A médiakuratóriumok megszüntetése. A Népszabadság közös pártlappá minősítése

 

Képgaléria

Lányom festményei

Dátum: 2012.12.08
Fénykép: 5
Mappák: 0